Gynprofi s.r.o.
MUDr. Vilém Jelínek
Gynekologie a porodnictví
KATEŘINSKÁ 7/1526
120 00 Praha 2

(od 4.1.2016 jsme přestěhováni na novou adresu!)
  TELEFONY NA RECEPCI:
224 912 250,
222 519 791

Služby našeho zařízení
Věděli jste?

Naše gynekologicko-porodnická praxe je zaměřena na diagnostiku a ambulantní léčbu ženských chorob.

Jsme vybaveni moderním přístrojovým vybavením, optikou, ultrazvukovými přístroji u každého lůžka, celotělovým těhotenským ultrazvukem pro prenatální  a podrobnější gynekologickou problematiku.

Součástí naší práce  jsou preventivní prohlídky, při kterých se zaměřujeme na vyloučení či časný záchyt nádorových onemocnění i na problematiku onemocnění prsu. Od 45ti  let hradí zdravotní pojišťovny také mammografické vyšetření, 1x za dva roky  Často řešíme v ordinacích otázky antikoncepce, poradenství v této oblasti, výběr té nejvhodnější  pro každou jednotlivou pacientku. Někdo preferuje tablety, existuje antikoncepce ve formě náplastí a vaginálních kroužků. Výhodou je, že se zavádějí l x týdně resp. měsíčně. Výhodná jsou nitroděložní tělíska, zvláště ta s uvolňováním látky, vaječníkového hormonu levonorgestrelu, do děložní sliznice. Do těla se vstřebá  jen minimum látky, takže koncentrace jsou řádově nižší než u pilulek. Mohou  se dávat u žen po trombozách, dokonce po srdečním infarktu, tak jsou po i po těchto příhodách bezpečné. Dnes jsou vyvinuta tělíska i pro mladistvé, nerodivší pacientky. Nemusí se bát, že zapomenou pilulku a krvácí jen slabě. Představují, kromě zavedení, opravdový komfort pro pacientku.           

Zabýváme se diagnostikou a léčbou zánětlivých onemocnění, jak poševních zánětů a výtoků, tak i zánětů v oblasti malé pánve, včetně těch urologických. Důležitá je nejenom léčba, tyto záněty se často rády vracejí, ale i jejich prevence, na tomto poli se objevila řada nových přípravků, které mohou těmto epizodám zabránit.

Další častou příčinou návštěvy gynekologické ambulance jsou poruchy menstruačního cyklu, diagnostika po vypracování anamnézy je též závislá na provedení  kvalitního ultrazvukového vyšetření či provedení hormonálního profilu.

Častým problémem řešeným v naší ambulanci je sterilita, tedy neschopnost otěhotnět za více než l rok, ale problémem se zabýváme již dříve. Provádíme diagnostiku  a léčbu v rámci možností naší ordinace, stimulace cyklů a měření foliklů po vyšetření spermiogramů partnera a velmi úzce spolupracujeme s centry asistované reprodukce, když se problém nepodaří vyšetřit zde. 

Pečujeme o fyziologická i riziková těhotenství,  provádíme ultrazvuková vyšetření v rámci genetického testu v l .trimestru i později v těhotenství. Nejvíce spolupracujeme s gynekologicko-porodnickou klinikou Apolinářská, protože sídlíme v jejím těsném sousedství, ale máme návaznost na kterékoliv zařízení, dle přání pacientky.        

Poruchy související s nastupující menopauzou a stavy po ní následující, a poruchy v období  klimakteria nás také často zaměstnávají. Na vině je klesající produkce vaječníkových hormonů gestagenů a estrogenů. Začínají se projevovat nepravidelnostmi cyklu, někdy i nadměrným či delším krvácením, které se řeší konzervativně po důsledné diagnostice ultrazvukovou  vaginální sondou, někdy je třeba sáhnout i k léčbě operační (kyretáž či hysteroskopie). Medicína ale dělá pokroky, a už  používáme i preparáty, které nadměrné krvácení, spojené například s myomy, léči tabletami.

Léčba myomů může být buď operační či konzervativní. V poslední době se objevily preparáty, které takovou léčbu umožňují.
Léčba myomů bývá problémem hlavně u žen, které ještě chtějí otěhotnět. 

Dnes jsme Vám již schopni nabídnout i službu naší nově zřízené PORADNY PRO  PATOLOGIE  ČÍPKU  pod vedením MUDr. Strunové, která může provádět tzv. EXPERTNÍ KOLPOSKOPII, velmi podrobné  a erudované vyšetření čípku. Toto vyšetření  pacientka podstupuje v případě podezření na patologii čípku za účelem podrobného sledování a další diagnostiky. V případě potřeby se provede tzv. PUNCH BIOPSIE  z čípku (odběr malého vzorku z čípku speciálními klíšťkami), odběr na tzv. HPV virus, který většinu onemocnění způsobuje. Vývoj onemocnění je dále sledován a je-li indikována chirurgická léčba, doporučí  se malé šetrné operační řešení, tzv. KONIZACE, elektrickou kličkou nebo jehlou. Tento výkon se dělá většinou v krátkodobé anestesii za jednodenní hospitalizace, (ale lze jí provést v indikovaných případech i ambulantně). Kontroly pak následují i po výkonu, většinou v období dvou let.

Nově jsme zřídili MAMMOLOGICKOU PORADNU, (u pacientek, které jsou u nás registrovány), kde se sledují nálezy, které by mohly potencionálně pacientku ohrozit  a které vyžadují pravidelné kontroly, tzv. se DISPENZARIZUJÍ, provádějí se pravidelně vyšetření pohmatem, mammografie a ultrazvuková vyšetření v MAMMOLOGICKÉM CENTRU podle stavu a potřeby.

Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět vše od našeho vybavení přes Vaše vyšetření až po léčbu Vašeho problému.